انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

  • تاریخ : ۱۰ام مرداد ۱۳۹۷

خواص گیاه افلنجه را بشناسیم !

عده ای از حکمای طب سنتی افلنجه را تخم کبابه صغیر می دانند. این دانه شبیه خردل و تند و معطر است. بوی آن شبیه بوی سیب، رنگ آن سرخ و طعم آن تلخ است. بلندی گیاه آن تا ۱ متر برگ آن شبیه برگ بادام و گل های آن سفید می باشد.

افلنجه از نظر طبیعت گرم و خشک است ولی گرمی و خشکی آن کمتر از کبابه است. خواص آن شبیه کبابه ولی ضعیف تر از کبابه است. مقدار خوراک آن تا ۱۰ گرم یعنی دو برابر مقدار خوراک کبابه می باشد.

تهیه گرد کبابه :

کبابه را به مقدار مورد نظر گرفته غربال کرده و با دست اجزای خارجی آن را جدا نموده و در گرم خانه در ۲۵ درجه سانتی گراد می خشکانند و نرم کوبیده از الک مویی داروسازی شماره ۲ رد می کنند. مقدار خوراک از این گرد ۱۵۶ گرم است که ۹ قسمت کرده و هر قسمت را با قدری شربت قند در عرض شبانه روز به تدریج می خورند. در دفع سوزاک تا ۳۰ گرم گرد کبابه را به طور معجون و یا مخلوط با شربت قند تجویز می کنند.

تنقیه کبابه :

گرد کبابه ۲۵ گرم، دمکرده ریشه خطمی ۲۵۰ گرم، مخلوط کنند و در دفع سوزاک مجرای بول در مواردی که خوردن آن منعی نداشته باشد تنقیه نمایند.

شربت کبابه :

شربت ساده ۳۰۰ گرم، عصاره الکلی کبابه ۳۰ گرم، آن ها را مخلوط و الکل را تبخیر نمایند و شربت کبابه که در رفع خناق استعمال می شود، عبارت است از ۱۲ جز گرد کبابه و ۲۴ جز شربت ساده و مقدار خوراک آن ۱۲۰ گرم است.

گیاه دیگری که دانه آن در خواص مشابه کبابه و در بازار اغلب به جای آن فروش می رود و در شرح کبابه چینی به آن اشاره شد افلنجه می باشد.

ترکیبات شیمیایی افلنجه :

از نظر ترکیبات شیمیایی در برگ های گیاه دو نوع روغن فرار وجود دارد. اولا لیتسئا اویل که شامل مقدار زیادی آلدئید، سیترونلال و سیترال است و ثانیا کرانجین اویل که در آن مقدار کمی آلدئید ولی مقدار زیادی سینئول وجود دارد. در میوه های آن لوریک اسید، کاپریک اسید، اولئیک اسید، اسانس روغنی فرار، یک رزین گلوکوزیدی، دو رزین خنثی و دو آلکالوئید یافت می شود.

 

 

خواص و کاربرد افلنجه را بدانیم.

در چین میوه های گیاه بادشکن، سینه ای و برای معالجه فتق، برونشیت و سو هاضمه به کار می رود و در هند و چین جوشانده آن برای رفع سرگیجه، ناراحتی های هیستری، فلج، مالیخولیا و فراموشی مصرف می شود. بررسی های جدید نشان می دهد که سایر قسمت های گیاه نیز مفید است. ریشه آن جزیی از داروی تقویتی است که در چین پس از تولد بچه به مادر می دهند. پوست ریشه و شاخه های آن و همچنین برگ های آن در موارد بیماری های پوست و بیماری های قارچی به کار می رود.

تخم آن را بومی های محلی به جای نمک طعام معمولی مصرف می کنند. از صمغی که از ریشه و میوه آن قبل از قرمز شدن میوه گرفته می شود استفاده دارویی می شود.

 

دانه چشوم

دانه چشوم را با خواص تنظیم کننده تیروئید، دفع سنگ کلیه و مثانه، خواب آور، درمانگر امراض چشم، دفع کننده کرمک، بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه انجمن دندانپزشکی کودکان تهیه نمایید.

خرید دانه چشوم