انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

  • تاریخ : ۱۷ام آبان ۱۳۹۷

انتخاب همسر، برگزیدن همراه است برای تنها نماندن در ادامه راه پر پیچ و خم زندگی گزینش بر پایه نیازهای عمیق و طبیعی انسان، مراحل کودکی، نوجوانی، جوانی و تجرد گرچه بهره مند از روابط متفاوت و متعدد خانوادگی و دوستانه است اما هیچ یک از این روابط به عمق، گستردگی و تاثیر رابطه زن و مرد در مرحله زندگی مشترک نیست. نقش همسر در همراهی انسان برای رسیدن به شکوفایی استعدادهای انسانی اش قابلیت آن را دارد که در میان سایر عوامل تاثیرگذار زندگی بی مانند باشد. انتخاب همسر مرحله ایست که رهرو راه تکامل انسان برای پویاتر شدن دست در دست همفکر، همراه و هم دل می گذارد تا سفر لذت بخش تر و مقصد نزدیک تر شود.

انتخاب همسر و دو نفره شدن سفر به معنای آن نیست که در ادامه راه زندگی یکی نقش مرکب را به عهده بگیرد تا دیگری تیزتر بتازد و یا همسر پیچکی بر قامت بالنده شریک زندگی باشد و او را اوج گرفتن باز دارد. گاه افراد در شکل و شیوه انتخاب همسر پیچکی بر قامت بالنده شریک زندگی باشد و او را از اوج گرفتن بازدارد.

گاه افراد در شکل و شیوه انتخاب همسر و به دنبال آن زندگی مشترک خود آن قدر دچار مشکل و تنش می شوند که از ادامه راه و توجه به هدف زندگی مشترک بازمانده و ناچار می شوند وقت و نیروی روحی فراوانی را تنها صرف همراه ساختن همسر کنند.  چرا که همسر منتخب ایشان همدل و همفکرشان نبوده است. گاه زن و شوهر قانع می شوند که از داشتن زندگی مشترک پویا و رو به رشد تکامل صرف تکامل صرف نظر کرده و خانه را تنها یک سکونتگاه راکد و خاموش دیده و یه یک همزیستی مسالمت آمیز و رابطه ای معامله گونه تن دهند، گاه دو نفر عزمشان جزم است تا سال های طولانی زندگی پر تنش و مشاجره را تاب آورند و زمانی چاره را در رها کردن دست همراه می بینند.

معیارهای انتخاب همسر

معیارهای انتخاب همسر

برای دریافت مشاوره و یا اطلاعات بیشتر  می توانید از طریق آی دی تلگرام و یا تماس با شماره تلفن فوق اقدام نمایید.