انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

  • تاریخ : ۱۳ام شهریور ۱۳۹۷

چگونه مهارت همدلی را بیاموزیم؟

تلاش برای فهم موقعیت زندگی دیگران و زمینه سازی برای پذیرش خود در میان دیگران بخشی از مهارت های زندگی است. هر جا که به هم یاری و مشارکت افراد نیاز باشد هم دلی موتور محرکه این حرکات خواهد شد و کارایی رفتارها را مضاعف خواهد نمود.

افراد تنها در زمانی می توانند به هم دیگر کمک کنند که عواطف و تجربه های دیگران را دریابند، دوستانی که در روابط خود با دیگران احساس رشد می کنند هنگامی به این امر واقف خواهند شد که بدانند دوستشان چه احساسی دارد. هرگاه عضوی از جامعه انتظار آن را داشته باشد که دیگران او را با تمام ویژگی ها و خصلت ها بپذیرند خودش هم باید قادر به فهم عقاید، باورها و احساس دیگران باشد.

متاسفانه نداشتن مهارت در هم دلی و توجه نکردن به مجموعه فضای شناختی و عاطفی دیگران سرچشمه بد فهمی های فردی و بدتر از آن خصومت های نژادی است. فقدان هم دلی در جوانان و نوجوانان باعث متوصل شدن به روش های انحرافی بیان خویشتن می شود به گونه ای که گاهی در تضاد با ارزش های اجتماعی و فرهنگی قرار می گیرد.

مهارت همدلی و همزبانی چیست؟

نقش همدلی در زندگی

هم دلی یا هم حسی به معنی تلاش برای فهم موقعیت زندگی دیگران است. درک و پذیرش دیگران یعنی همان افرادی که با ما تفاوت بسیار دارند، بخشی از مهارت هم دلی است. بهبود روابط اجتماعی مثلا در موقعیت های فرهنگی و قومی از مهارت های زندگی امروز است و بدون آن هر لحظه ممکن است کینه ها و خصومت های افراد نسبت به یکدیگر تشدید شود. از آن جا که زندگی جمعی به ویژه در عصر حاضر به هم یاری و مشارکت نیاز دارد لازم است با تقویت هم دلی در افراد آنان را به سوی تجربه رفتارهای جمعی مفید هدایت کنیم. هم دلی به راستی یک مهارت است و عده ای اساسا از این مهارت بی بهره و از مزایای بی شمار فردی و اجتماعی آن بی خبرند.

 

همچنین بخوانید : بررسی و شناخت انواع حافظه

 

نوع همدلی و فهم آن در زندگی

بررسی های روان شناختی اجتماعی نشان داده است که گاه ویژگی های قومی، زبانی یا نژادی حصاری گرداگرد اعضای یک مجمعه انسانی ایجاد می کند و مانع ایجاد روحیه هم دلی در افراد می گردد. واقعیت های زندگی اجتماعی در حال حاضر هرگز پذیرای این پدیده نا به هنجار نیست. جالب است که هم اکنون روان شناسان اجتماعی تماس های بیشتر و تلاش برای درک مجموعه عناصر تاثیرگذار بر ذهن و رفتار یک فرد یا یک قوم را به منزله راه حل پیشنهاد کرده اند. کاهش میزان فاصله میان سفید پوستان و سیاه پوستان به منزله احساس هم دلی بیشتر میان آن ها در چند دهه اخیر مثالی است که محققان رفتار اجتماعی ذکر می کنند.

هم دلی ابعاد بی شماری دارد یکی از آن ها که عبارت است از ناسازگاری های افراد با والدین و سایر اعضای خانواده، پژوهش های روان شناسان گویای این حقیقت است که دلایل ریشه ای این مسئله را باید در فضای ذهنی متفاوت والدین و فرزندان جستجو کرد. هر یک از این افراد پدیده ها را از دیدگاه ویژه خویش می بینند. در این زمینه نیز هم دلی کلید درک و سپس حل تدریجی اختلافات افراد و والدین آن ها است.

 

عرق بولاغ اوتی

عرق بولاغ اوتی را با خواص منبع ویتامین، درمان تیروئید، ضد تب، اشتها آور خنثی کننده سم، بدون هیچ اسانس و افزودنی شیمیایی، از فروشگاه انجمن دندانپزشکی کودکان تهیه نمایید.

خرید عرق بولاغ اوتی