پیام رئیس انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
پیام رئیس کنگره یازدهم
گروه اجرایی
سخنرانان بین المللی
محل برگزاری کنگره
تعرفه ثبت نام
ثبت نام کنگره
برنامه علمی
بازآموزی
فراخوان مقاله و پوستر
اسپانسر
خلاصه مقالات
نمایشگاه و تبلیغات
محل اقامت
درباره ایران
گالری عکس
پوستر

 

 

همکاری بین گروهی و سلامت دهان و دندان کودکان

 

 


گروه اجرایی

 

مسئولین برگزاری کنگره یازدهم انجمن دندانپزشکی کودکان

 

دکتر مهسا مظفری سایت Mahsamozaffari_56@yahoo.com
دکتر مجيد مهران کمیته علمی mehran44m@yahoo.com
دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری کمیته مالی -------
دكتر ماهواره اخگر کمیته اجرایی m_akhgar@hotmail.com
دکتر شفیع جعفری کمیته نمایشگاه -------
دکتر شیوا رضوی کمیته ثبت نام shvr57@yahoo.com
دکتر سارا توسلي بازآموزی Tavasolisara@Yahoo.com
دکتر گلنار حمزه پور تدارکات و تشریفات -------
دکتر قاسم انصاری کمیته بین الملل profgansari@gmail.com
دکتر آناهيتا بزرگمنش کمیته پوستر Ab516983@gmail.com
دکتر لاله خلیل آذر کمیته بهداشتکاران L_khalilazar@yahoo.com.au
دکتر سیمین  زهرا محبی

کمیته جامعه­ نگر و رابط

انجمن سلامت دهان
smohebbi@tums.ac.ir
دکتر هوتن صدری مسئول سالن ها hootan.sadri@yahoo.com
دکتر رزا  حق­گو انتشارات haghgoodent@yahoo.com
دکتر مصطفي محاوری پزشکی کودکان mohaveri@yahoo.com
دکتر مجيد برگ­ریزان سمعی بصری majidbargrizan@yahoo.com
دكتر مهدي سروش كميته بين بخشي

soroushdds@gmail.com

دکتر هوتن صدری كميته دانشجويي hootan.sadri@yahoo.com
خانم تیدا یوسفی دبيرخانه tidayou88@yahoo.com
دكتر علی رضا حیدری آموزش دور ميز -------
دكترپریسا سيد اخوان روابط عمومي psakhavan@yahoo.com
دکتر علیرضا حیدری کارگاه ها A1001heidari@gmail.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

شورای عالی کنگره یازدهم انجمن دندانپزشکی کودکان

دکتر جعفری- دکتر وحید

 

 

دكتر حسين افشار  
دكتر قاسم انصاري  
دكتر يحيي برادران نخجواني  
دكتر هوشنگ برجيان  
دكتر هايده پ‍ژند  
دكتر احمد جعفري  
دكتر عزت­ الله خامسي  
دكتر مريم خوردي مود  
دكتر غلامحسين رمضاني  
دكتر رضا طالبي  
دكتر ليدا طوماريان  
دكتر عبدالحميد ظفرمند  
دكتر ناهيد عسكري­زاده  
دكتر علي كوثري  
دكتر ژاله محموديان  
دكتر مهران مرتضوي  
دكتر عباس مكارم  
دكتر كاظم مهرداد  
دكتر مجتبي وحيد گلپايگاني  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

كميته مشاورين

اسامي كميته مشاورين كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا

دکتر جعفری- دکتر وحید


دكتر ناصر امين آبادي n_aminabadi@yahoo.com
دكتر نيره اميني Amini29@yahoo.com
دكتر سيد جلال پورهاشمي pourhash@sina.tums.ac.ir
دكتر تاجرنيا -------
دكتر مريم حاج نوروزعلي تهراني hajenowrozali@dnt.mui.ac.ir
دكتر بهمن سراج serajbah@sina.tums.ac.ir
دكتر بهجت­ الملوك  عجمي ajamib@mums.ac.ir
دكتر مسعود فلاحي­نژاد masoudfallah36@yahoo.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

كميته علمي

دبير كميته: دكتر مجيد مهران

اعضاء كميته علمي به ترتيب حروف الفبا

 

 

دكتر حسین افشار hoafshar@yahoo.com
دكتر ناصر امين آبادي n_aminabadi@yahoo.com
دكتر غلامحسين رمضاني Dr_ramezani2002@yahoo.com
دكتر بهمن سراج serajbah@sina.tums.ac.ir
دكتر مهدي شهرابي mahdish99@yahoo.com
دكتر مهدي قندهاري ghandeha@sina.tums.ac.ir
دكتر بهشته ملك افضلي

beheshtehm@yahoo.com 

دكتر مهسا مظفري mahsamozaffari_56@yahoo.com
دكتر حسين نعمت  ­اللهي nematollahih@mums.ac.ir

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

كميته اجرايي

دبير كميته: دكتر ماهواره اخگر

اعضاء كميته اجرايي كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا

 


دکتر ساینا شیرازی sainashirazi70@yahoo.com
دکتر مهناز فتحی 33mahnazfathi@gmail.com
دکتر علی مهرداد alimehrdad@yahoo.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

كميته پوستر

دبير كميته: دكتر آناهيتا بزرگمنش

اسامي كميته پوستر كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا


دکتر مهرسا پاریاب drmparyab@yahoo.com
دكتر كتايون سالم k_salem@gums.ac.ir
دكتر قاسم ميقاني

mighanig@sina.tums.ac.ir

دكتر بهمن نوابي -------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

كميته کارگاه و آموزش دور ميز 

 دبير كميته: دكتر علیرضا حیدری

اسامي كميته آموزش دور ميز كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا

 

دکتر سمانه رازقی -------
دکتر شهرام مشرفیان -------
------- -------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

كميته بين بخشي

دبير كميته: دكتر مهدي سروش

اسامي كميته بين بخشي كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا


دکتر شفیعی -------
دكتر حسین حصاری -------
------- -------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

كميته ثبت نام

دبير كميته: دكتر شیوا رضوی

اسامي كميته ثبت نام كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا

 

دكتر اذين تقي زاده  گنجي ganji.azin@gmail.com
خانم تيدا يوسفي -------
 دکتر سارا قدیمی  
دکتر سهیل محمدی -------
دکتر سمانه رزاقی -------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

كميته بهداشتکاران

دبير كميته: دكتر خلیل آذر

اسامي كميته بهداشت کاران كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا

 

خانم ليلا اكبري akbari_l81@yahoo.com
خانم رادخوش  -------
خانم لیلا سبزی  -------
 
خانم نوشین سهرابی  -------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

كميته جامعه نگر

دبير كميته: دكتر سيمين زهرا محبي

اسامي كميته جامعه نگر كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا

 

دكتر سپیده ربیعی rabiei@razi.tums.ac.ir
 
مهندس مهتاب وحیدی mvahidi@ymail.com
------- -------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

كميته سمعی بصری

دبير كميته: دكتر مجید برگ ریزان

اسامي كميته سمعی بصری كنگره يازدهم

 

بابک گل ریز b_h_golriz@yahoo.com
مهندس شایان اسحاقی -------
مهندس ناصر اجلالی -------
مهندس عارفه عاطفی -------
مهندس آریا رازقی -------
خانم شیرین محجوب -------
مهندس محمد اعصار -------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

كميته سایت

دبير كميته: دكتر مهسا مظفری

اسامي كميته سایت كنگره يازدهم

 

بابک گل ریز b_h_golriz@yahoo.com
مهندس شایان اسحاقی -------
مهندس آریا رازقی -------
مهندس محمد اعصار -------
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


كميته نمایشگاه

دبير كميته: دكتر شفیع جعفری

اعضاء كميته نمایشگاه كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا

 

 

دکتر علی مهرداد alimehrdad@yahoo.com
------- -------
------- -------
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


كميته دانشجویی

دبير كميته: دكتر هوتن صدری

اعضاء كميته نمایشگاه كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا

 

 

مهیار بروخیم -------
آرمان حکیمی -------
نوید رنگزن -------
 
پیمان وارث -------
سید حسام الدین حائری عراقی -------
هلیا حائری -------
پریا رزاز -------
مصطفی صادقی -------
 مه سیما طائفی -------
محمد جواد هاشمیان فر -------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


كميته روابط عمومی

دبير كميته: دكتر پریسا سید اخوان

اعضاء كميته نمایشگاه كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا

 

 

دكتر نرجس امیری طهرانی Narjes_amiri@yahoo.com
دكتر پیوند معینی pmoeiny@yahoo.com
دكتر سوگل نوئین sogolnoein@yahoo.com
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

كميته بین الملل

دبير كميته: دكتر قاسم انصاری

اعضاء كميته نمایشگاه كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا

 

 

دکتر کتایون اصفهانی زاده -------
------- -------
------- -------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

كميته انتشارات

دبير كميته:  دکتر رزا حقگو

اعضاء كميته نمایشگاه كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا

 

 

دکتر سهیلا احترامی نودهی -------
دكتر مهناز فتحی -------
 دکتر ساینا شیرازی  -------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

كميته تشریفات

دبير كميته: دكتر گلنار حمزه پور

اعضاء كميته نمایشگاه كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا

 

 

دکتر مهدی رنجپور -------
------- -------
------- -------

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

كميته مالی

دبير كميته: دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری

اعضاء كميته مالی كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا

 

 

------- -------
------- -------
------- -------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کمیته دبیرخانه

دبير كميته:خانم تیدا یوسفی 

اعضاء كميته دبیرخانه كنگره يازدهم به ترتيب حروف الفبا

 

 

دکتر هوتن صدری  -------
خانم افسانه ابراهیمی -------
------- -------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------