تاریخ ارسال: 1396/05/30

تسلیت(جناب آقای دکتر نوغانی)

همکار گرامی جناب آقای دکتر نوغانی   مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض کرده ،   ضمن آرزوی صبر برای بابعدی 1 قبلی