تاریخ ارسال: 1396/06/06

عرض تسلیت

‎همکار گرامی سرکار خانم دکتر توسلی     در گذشت جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت گفته &nبعدی 1 قبلی